Vodní nádrž Březová – oprava podest návodních strojoven

ZADAVATEL: Povodí Ohře, státní podnik

TERMÍN SPUŠTĚNÍ ZAKÁZKY: 4.8.2020

Povodí Ohře strojovna 2

 

Povodí Ohře strojovna 3

Povodí Ohře strojovna 4

Povodí Ohře strojovna 8

Povodí Ohře strojovna 6

Povodí Ohře strojovna 7

Výkres strojovna povodí Ohře