Vodní dílo Březová - oprava podest návodních strojoven

ZADAVATEL: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

TERMÍN SPUŠTĚNÍ ZAKÁZKY: 4.8.2020

TERMÍN DOKONČENÍ ZAKÁZKY: duben 2021

SMLUVNÍ CENA bez DPH: 3.656.266.,94 Kč

Výkres strojovna 1 povodí Ohře
22_02_600_Podesta L6-page-001.jpg