Vodní dílo Podhora - výměna česlí

ZADAVATEL: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

TERMÍN SPUŠTĚNÍ ZAKÁZKY: čeven 2021

TERMÍN DOKONČENÍ ZAKÁZKY: srpen 2021

SMLUVNÍ CENA bez DPH: 1.386.204,80 Kč

SPECIFIKA: práce v hloubce 10m pod hladinou s potápěčským týmem

PŘEDÁNO!!!

IMG20210618095923_00.jpg

sestavový výkres-čese.png

Městské kulturní středisko Javorník - ruční tahy 150 kg

ZADAVATEL: Město Javorník

TERMÍN SPUŠTĚNÍ ZAKÁZKY: 05/2021

TERMÍN DOKONČENÍ ZAKÁZKY:07/2021

PŘEDÁNO!!!

PREZENTACE JAVORNÍK.jpg

Vodní dílo Březová - oprava podest návodních strojoven

ZADAVATEL: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

TERMÍN SPUŠTĚNÍ ZAKÁZKY: 4.8.2020

TERMÍN DOKONČENÍ ZAKÁZKY: duben 2021

SMLUVNÍ CENA bez DPH: 3.656.266.,94 Kč - PŘEDÁNO!!!

Výkres strojovna 1 povodí Ohře
22_02_600_Podesta L6-page-001.jpg