Vodní dílo Březová - oprava podest návodních strojoven

ZADAVATEL: Povodí Ohře, státní podnik

TERMÍN SPUŠTĚNÍ ZAKÁZKY: 4.8.2020