Certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Naše společnost dodržuje mezinárodní podnikové standardy ISO ve vztahu k zabezpečení kvality Vám poskytovaných produktů a služeb. 

Certifikát dle této mezinárodně platné a uznávané normy je určen pro všechny obory podnikání.

Certifikát ISO 9001 česky Certifikát ISO 9001 anglicky