3D tisk metodou FDM

Od roku 2021 tiskneme na tiskárnách od Prusa Research a  společnosti Trilab metodou FDM (Fused Deposition Modeling) - jedná se o postupné nanášení materiálu v tenké vrstvě. Přesnost výtisku jsme schopni dosáhnout 0,1 až 0,05 mm. Maximální rozměry výtisku 180x180x180 mm a válec o průměru 250mm a výšce 300mm. Větší objekt se dá rozdělit a po vytištění jednotlivých částí jednoduše slepit. Tisknout větší objekty najednou představuje velké riziko.

Materiály:

Pracujeme s celou škálou materiálů, které tiskárny zvládnou. 

Největší zkušenosti máme a nejčastěji používané materiály jsou

ABS a PLA.

Co to je 3D tisk metodou FDM?

Jedná se o výrobu trojrozměrných objektů pomocí zařízení, kterému se říká 3D tiskárna/3D printer. Tvora objektu probíhá postupným  nanášením materiálu, dokud nedostaneme požadované trojrozměrné těleso. Postupné nanášení materiálu má odborný nazev - aditivní proces. Materiál se nanáší ve velmi tenkých vrstvách. V našem případě se jedná o různé druhy plastů, kompozitů, vosků.

Jak výtisku dosáhnout? 

Potřebujeme mít připravený 3D model objektu, který chceme tisknout. Tento model  se pomcí software Slicer (je jich několik) nakrájí, navrství, rozdělí po jednotlivých vrstvách, tak jak je zpracováván v 3D tiskárně. Tyto vrstvy, jejich sled, výplň dutin, lze různými způsoby upravovat/modifikovat. Když je model připravený, nakrájený v sliceru, následuje jeho transformace do souboru, kterému tiskárna rozumí a to do souboru "GCODE". Tento soubor/kód definuje dráhu tisku pomocí souřadnicového systému - užívá se také v prostředí CNC obrábění nebo robotice. Soubor se nahraje do tiskárny a můžeme začít tisknout.

Ukázky realizací 3D tisku:

Ozubené kolo foto 2                                                   

Ozubené kolo foto 2b

  

3D tisk kladka bez ložiska                                  

3D tisk kladka s ložiskem

stojánek RedMi

Stojánek černý položený